Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz urodziła się 21 maja 1969 roku w Zielonej Górze. W czerwcu 1993 roku ukończyła studia magisterskie – filologię polską na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, natomiast w czerwcu 1992 roku Studium Teatralne w Warszawie. Ukończyła liczne studia podyplomowe – między innymi: organizacja i zarządzanie oświatą na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz kursy kwalifikacyjne. Podczas studiów doraźnie pracowała jako współpracownik w dziale Miejskim Gazety Lubuskiej.

Od 1 września 1993 roku związana ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym, jest nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem, była wicedyrektorem, a później dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Zielonej Górze. Jest autorką kilku publikacji, artykułów i programu nauczania języka polskiego „W kręgu wartości”. Publikowała w ramach programów: Lego, Cogito, Ago, Nauczyciel z klasą, koordynowała projekt CEO „Ślady  przeszłości – uczniowie adoptują zabytki”. Uczestniczyła w licznych programach Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, za co uzyskała tytuł „Nauczyciela z klasą”. W 2013 roku otrzymała również tytuł czytelników Gazety Lubuskiej – Lubuszanin Roku. Zamężna, ma syna. Interesuje się historią, literaturą, filmem, teatrem, edukacją, prawem oświatowym, sportem, turystyką. Związana z NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty

i Wychowania w Zielonej Górze.

W maju 2016 roku powołana przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską na stanowisko Lubuskiego Wicekuratora Oświaty.