Informujemy, że Zespół powołany zgodnie z §6 i §7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2015 r.  w sprawie realizacji Rządowego programu "Bezpieczna+", zakończył weryfikację złożonych wniosków.


Limit środków przyznanych dla Województwa Lubuskiego w 2017 r. na realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki  w szkołach – „Bezpieczna +” wynosi 153 757, 00 zł. 

Dofinansowane działania mają na celu kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej i prospołecznej postawy oraz rozwijanie ich umiejętności psychospołecznych, aktywności obywatelskiej oraz umiejętności pracy zespołowej. Jest to trzeci rok realizacji programu. W tym roku dostępne środki pozwalają na sfinansowanie 11 zadań, które będą realizowane przez
5 organów prowadzących szkoły.

Załącznik:

Lista organów prowadzących, którym przyznano wsparcie finansowe w roku 2017 w ramach programu Bezpieczna+.