Szkoła Podstawowa Ciecierzyce

IV LO w Gorzowie Wlkp.

Kontrola doraźna w CKZiU w Międzyrzeczu

Kontrola w trybie działań doraźnych w Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie.

Kontrola w trybie działań doraźnych w Zespole Szkół Samorządowych w Dychowie

Miejskie przedszkole nr 37 Zielona Góra Protokół kontroli

protokół kontroli SP 1 Żagań

protokół kontroli SP Bolemin

Protokół kontroli w trybie dzialań doraźnych w I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie

protokół kontroli ZSTiL Żagań

Protokół kontroli, w trybie działań doraźnych, w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Szprotawie

Protokół z kontroli w trybie działań doraźnych w SOSzW w Szprotawie

protokół kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej w Strzelcach Kraj

protokół kontroli doraźnej w Zespole Szkół nr 13 Gorzów Wlkp

Protokół kontroli I LO w Sulęcinie

Protokół kontroli w trybie działań doraźnych w SOSW w Sulęcinie

protokół kontroli, w trybie działań doraźnych w Gimnazjum w Szlichtyngowej.

Protokół z kontroli, w trybie działań doraźnych w Gimnazjum w Przecławiu

protokół z kontroli, w trybie działań doraźnych w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Kraj

Elektryk ZSE Gorzów Wlkp.

Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej Górze

Zielona Góra - Bajka protokół kontroli Miejskie Przedszkole 25

Ewa Rawa urodziła się 7 sierpnia 1961 r. w Gorzowie Wlkp. Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp., studia pedagogiczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe w zakresie: Organizacji, Zarządzania i Nadzoru Szkolnego (Uniwersytet Szczeciński), Promocji zdrowia (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Edukacji europejskiej (PWSZ w Gorzowie Wlkp.), Ewaluacji Programów Społecznych (Uniwersytet Warszawski), Systemów Zarządzania Jakością (Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.).

Pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 13 w Gorzowie Wlkp. i w Szkole Podstawowej nr 20 w Gorzowie Wlkp. Od 1992 roku pracuje w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. W czasie pracy w Kuratorium - wizytator, starszy wizytator, zastępca dyrektora wydziału, dyrektor wydziału, Lubuski Wicekurator Oświaty. Jest nauczycielem dyplomowanym oraz ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

Ewa Rawa za wybitne osiągnięcia została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Odznaczeniem „Za zasługi dla obronności kraju”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Policji” oraz wyróżniona wyróżnieniami różnych organizacji.

Obok pracy zawodowej angażuje się w działalność społeczną. Jest wiceprezesem Koła Związku Sybiraków w Gorzowie Wlkp.

Zamężna, ma dwie córki i wnuczkę.

14 marca 2016 roku powołana przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską na stanowisko Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz urodziła się 21 maja 1969 roku w Zielonej Górze. W czerwcu 1993 roku ukończyła studia magisterskie – filologię polską na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, natomiast w czerwcu 1992 roku Studium Teatralne w Warszawie. Ukończyła liczne studia podyplomowe – między innymi: organizacja i zarządzanie oświatą na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz kursy kwalifikacyjne. Podczas studiów doraźnie pracowała jako współpracownik w dziale Miejskim Gazety Lubuskiej.